เมนูหลัก

หน้าแรก
ประวัติ ศปภอ.ทบ.
ภารกิจ และการจัด
ทำเนียบ ผบ.
ติดต่อ ศปภอ.ทบ.
เฉพาะสมาชิก

 ผบ.ศปภอ.ทบ. ท่านปัจจุบันพลตรี ปชัญญ์  ตุลยานนท์

 หน่วยทหารอื่นๆ

:: หน่วยเหนือและหน่วยอื่นๆ ::
กระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก 
นปอ.
พล.ปตอ.

:: หน่วยขึ้นตรง ::
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4

 

 


:: ทำเนียบ ผบ.ศปภอ.ทบ. ::

 

จัดทำและพัฒนาโดย ฝกม.ศปภอ.ทบ.
โทร. 58550 ,อีเมล์: 32200u@afaps.mail.go.th