เมนูหลัก
 
ผบ.ศปภอ.ทบ. ท่านปัจจุบัน 
หน่วยทหารอื่นๆ

:: หน่วยเหนือและหน่วยอื่นๆ ::
กระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก 
นปอ.
พล.ปตอ.

:: หน่วยขึ้นตรง ::
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4

อีเมล์ภาครัฐ


:: ล็อคอินเข้าใช้งาน ::

บทเรียนออนไลน์


:: Open Office::


:: C4I RTA::


ศปภอ.ทบ.

:: วิสัยทัศน์ ศปภอ.ทบ. ::

ศปภอ.ทบ. เป็นหน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศของกองทัพบก
ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ทันสมัย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศปภอ.ทบ.ได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๒๔
ขึ้นโดยมี อดีต ผบ. และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

      

 
เมื่อวันที่ ๘-๙ พ.ค.๒๕๕๗ ศปภอ.ทบ.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กำลังพล
และครอบครัว ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

 
เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๗ พล.ต.ปชัญญ์ ตุลายานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับว่าที่ พ.ท.ไชยพัทธพล-
ปัญญาธิวัฒน์ นสบ.ศปภอ.ทบ.
       
   เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๗ พล.ท.วัรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล ผบ.นปอ.เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันเป้าหมายที่ ๑  ร่วมกับ
ศปภอ.ทบ.๑

        
    เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๗ พล.ต.ปชัญญ์ ตุลยานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด โดยมีวิทยากรจาก ปปส.

        

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.57 พล.ต.ปชัญญ์ ตุลยานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ.ได้เดิน
ทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ของ ร้อย.ฉก.(รส.)ศปภอ.ทบ.๑
ที่ ศูนย์ควบคุมไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ การไฟฟ้านครหลวง  

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปภอ.ทบ.
 


 รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
• คำสั่งกองทัพบก
• ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

• หน่วยภายในกองทัพบก
• ตรวจสอบเงิน อทบ.
ตารางการปฏิบัติงาน

   สื่อออนไลน์...

 

 

เปรียบเทียบบำนาญแบบ กบข. กับบำนาญแบบเดิม

จัดทำและพัฒนาโดย ฝกม.ศปภอ.ทบ.
โทร. 02-5655062-71 ต่อ 58550 ,อีเมล์: 32200u@afaps.mail.go.th