เมนูหลัก
 
ผบ.ศปภอ.ทบ. ท่านปัจจุบัน 
หน่วยทหารอื่นๆ

:: หน่วยเหนือและหน่วยอื่นๆ ::
กระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก 
นปอ.
พล.ปตอ.

:: หน่วยขึ้นตรง ::
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4

อีเมล์ภาครัฐ


:: ล็อคอินเข้าใช้งาน ::

บทเรียนออนไลน์


:: Open Office::


:: C4I RTA::


ศปภอ.ทบ.

:: วิสัยทัศน์ ศปภอ.ทบ. ::

ศปภอ.ทบ. เป็นหน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศของกองทัพบก
ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ทันสมัย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของประชาชน


ศปภอ.ทบ.ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ สถานที่
ท่องเที่ยว จว.ชลบุรี ในวันที่ ๒๓ -๒๔ ส.ค.๕๗

พล.ต.ปชัญญ์  ตุลยานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ พื้นที่ นปอ. เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

พล.ต.ปชัญญ์  ตุลยานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก
เป็นหน่วยเบื้องต้น (กองร้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศปภอ.ทบ ๑
เมื่อ วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๗

พล.ต.ปชัญญ์  ตุลยานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ.ตรวจเยี่ยมวิวัฒน์พลเมือง
ที่ ศปภอ.ทบ.๑ อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๗

พล.ต.ปชัญญ์  ตุลยานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ.ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้
ของ ศปภอ.ทบ.๑ เมื่อ อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๗

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศปภอ.ทบ.ได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๒๔
ขึ้นโดยมี อดีต ผบ. และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

      

 
เมื่อวันที่ ๘-๙ พ.ค.๒๕๕๗ ศปภอ.ทบ.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กำลังพล
และครอบครัว ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

 
เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๗ พล.ต.ปชัญญ์ ตุลายานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับว่าที่ พ.ท.ไชยพัทธพล-
ปัญญาธิวัฒน์ นสบ.ศปภอ.ทบ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปภอ.ทบ.
 


 รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
• คำสั่งกองทัพบก
• ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

• หน่วยภายในกองทัพบก
• ตรวจสอบเงิน อทบ.
ตารางการปฏิบัติงาน

   สื่อออนไลน์...

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย ฝกม.ศปภอ.ทบ.
โทร. 02-5655062-71 ต่อ 58550 ,อีเมล์: 32200u@afaps.mail.go.th