เมื่อ 18 ธ.ค.60 เวลา 1900 ผบ.ศปภอ.ทบ. กรุณาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสุรพัศ ยันทองใหญ่ บุตรชาย จ.ส.อ.ชัยนาจ ยันทองใหญ  ่ จนท.ฝกบ.ศปภอ.ทบ. ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ณ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ศาลา 1 เขตบางซื่อ กทม.  

     
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศปภอ.ทบ.ได้กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ศปภอ.ทบ.
พลโท บัณฑิต สุวัฑฒน ผู้ทรงคุณวฒิพิเศษ ผบ.ศปภอ.ทบ.ท่านเก่า กับ พลตรี วิรัตน์ นาคจู ผบ.ศปภอ.ทบ.ท่านปัจจุบัน

         

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60 ศปภอ.ทบ. จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี "วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม" ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี ผบ.นปอ. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มีส่วนราชการ/หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน