เมนูหลัก
 
หน่วยทหารอื่นๆ

:: หน่วยเหนือและหน่วยอื่นๆ ::
กระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก 
นปอ.
พล.ปตอ.

:: หน่วยขึ้นตรง ::
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4

อีเมล์ภาครัฐ


:: ล็อคอินเข้าใช้งาน ::

บทเรียนออนไลน์


:: Open Office::


:: C4I RTA::


ศปภอ.ทบ.

:: วิสัยทัศน์ ศปภอ.ทบ. ::

ศปภอ.ทบ. เป็นหน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศของกองทัพบก
ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ทันสมัย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของประชาชน


 
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ศปภอ.ทบ.พล.ท.ปชัญญ์ ตุลยานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ.
ท่านเก่าส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ต.วิบูล  ขยันกิจ ผบ.ศปภอ.ทบ.ท่าน
ใหม่ เมื่อ ๓ ต.ค.๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปภอ.ทบ.

- ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น (Update 15-10-57)

 รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
• คำสั่งกองทัพบก
• ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

• หน่วยภายในกองทัพบก
• ตรวจสอบเงิน อทบ.
ตารางการปฏิบัติงาน

   สื่อออนไลน์...

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย ฝกม.ศปภอ.ทบ.
โทร. 02-5655062-71 ต่อ 58550 ,อีเมล์: 32200u@afaps.mail.go.th